Om deze site optimaal te gebruiken is het noodzakelijk om Javascript aan te zetten.

Hier vind je instructies over hoe je Javascript activeert in je web browser.

MijnEHBO.nl

Privacy statement

Met het invullen van uw persoonlijke gegevens gaat u een relatie met Het Oranje Kruis aan, waarbij wij uw privacy respecteren. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. 


In overeenstemming met deze wet worden hieronder de doeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens beschreven, aangegeven wie de gegevens verwerkt met welk systeem en hoe het beveiligd wordt. Daarnaast zijn er aanvullende voorwaarden voor de bezoekers van onze websites.


Indien het persoonsgegevens betreft van personen jonger dan 16 jaar, dan is de ouder/voogd of andere wettelijke vertegenwoordiger verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens en dient deze toestemming te geven voor de verwerking van de gegevens.


Doeleinden verwerking persoonsgegevens
De verwerking van uw persoonsgegevens kunnen voor zover van toepassing op uw situatie voor de volgende doeleinden gebruikt:


- Het behandelen van inschrijvingen, het innen van inschrijfgeld
- Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens en/of een relatienummer vermeld staan.
- Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van nieuwe ontwikkelingen en/of producten waarvan Het Oranje Kruis meent dat het van belang is en kan bijdragen aan kennis over Eerste Hulp.
- Digitale nieuwsbrief versturen.
- Marktonderzoek verrichten.


De verwerker van persoonsgegevens
De persoonsgegevens worden opgeslagen in een eigen relatiebeheersysteem. Binnen Het Oranje Kruis worden uw persoonsgegevens verwerkt door werknemers die hiervoor een contractuele geheimhoudingsplicht hebben. Uw gegevens worden nooit aan derden gegeven met de wettelijke uitzondering wanneer een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd voor het afgeven van de gegevens.


De beveiliging van persoonsgegevens
Het Oranje Kruis doet er alles aan om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Hiervoor zijn de technische, organisatorische en contractuele beveiligingsmaatregelen genomen die op dit moment beschikbaar zijn.
 

Wijzigingen,  verwijdering en Recht van verzet
In het online registratiesysteem kunt u zelf uw naam, adres en emailadres wijzigen. U heeft de mogelijkheid om met redelijke tussenpozen de overige gegevens op te vragen en indien nodig een verzoek te doen tot wijziging via support@oranjekruistoets.nl.

Het Oranje Kruis kan u in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Het Oranje Kruis voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd. Het Oranje Kruis zal binnen 4 weken reageren

U heeft het recht van verzet tegen gebruik van uw persoonsgegevens voor doeleinden die geen betrekking hebben op de diploma’s en/of (deel)certificaten.

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief en/of andere uitingen van Het Oranje Kruis. Hiervoor kunt u zich richten tot communicatie@ehbo.nl.


Bewaartermijn
Het Oranje Kruis bewaart uw gegevens voor zolang deze nodig zijn voor de doeleinden zoals hierboven geformuleerd en niet langer dan 10 jaar, tenzij u zelf vraagt om verwijdering van de gegevens.
 

Aanvullende voorwaarden voor bezoekers van de website www.werkboekehbo.nl
Beheer
De website www.werkboekehbo.nl en www.hetoranjekruis.nl staan onder beheer van Het Oranje Kruis.
  

Cookies
Het Oranje Kruis maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Zo worden er cookies ingezet om het navigeren op de website te vergemakkelijken en gekozen instellingen en ingevoerde gegevens te onthouden. Daarnaast worden op de Websites cookies ingezet die bijhouden welke pagina’s worden bezocht. Deze informatie wordt verzameld door de webanalysedienst Google Analytics.


Bezoekers kunnen de browser zo instellen dat tijdens het bezoek aan de Website geen cookies worden ontvangen. In dat geval kan het echter gebeuren dat de bezoeker geen gebruik kan maken van alle mogelijkheden van de Websites of dat de bezoeker geen toegang heet tot onderdelen van de Websites.


Het Oranje Kruis behoudt zich het recht voor om gegevens met betrekking tot het bezoekgedrag op de Website vast te leggen (onder andere het gebruikte IP-adres) indien er een vermoeden bestaat dat er via de account van de bezoeker misbruik en/of oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de Websites.
 

Vragen
U kunt met uw vragen over deze Privacy Policy terecht bij secretariaat@ehbo.nl


Disclaimer
Het Oranje Kruis houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen te vinden zijn op de site www.hetoranjekruis.nl.